Црква Светог Јована Крститеља у селу Гостуша изграђена је 1835. године на темељима старијег храма. Грађевина је једнобродна, с полукружним отвором, засведена, без куполе са апсидом. Испред улаза је мали трем. Остаци живописа су на луку који одваја наос од олтарског простора. Унутрашњост је малтерисана и окречена. Црква има дрвени иконостас мањих димензија са пет парапетних икона, царским дверима и целивајућим иконама.

Део фонда је преузет 2008. године, записником од Скупштине општине Пирот (Књига пријема бр. 437).

Фонд је фрагментарно сачуван. Урађен је попис књига. Микрофилмован је у целости.

Садржи грађу за период 1878–1915,  3 књиге (0,15 m).

Књиге 1878–1915:

• Матична књига рођених 1878–1904, 1 књ.

• Матична књига венчаних 1878–1914, 1 књ.

• Матична књига умрлих 1878–1915, 1књ.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис књига.