Црква Свете Петке изграђена је 1865. године у селу Горчинци у општини Бабушница. Као манастирска црква служила је до 1880. године, када је постала парохијски храм села Горчинце и Извор.

Црква Св. Петке је триконхалне основе, по дужини подељена на три травеја. Изнад средишњег травеја на пандантифима се уздиже купола. Црква је зидана притесаним каменом, са равним једноставним фасадама омалтерисаним и окреченим у бело. Живописане су биле у секо техници 1881. године. Иконостас је у потпуно девастираном стању.

Део фонда је преузет 2012. године записником од Скупштине општине Бабушница (Књига пријема бр. 460).

Фонд је фрагментарно сачуван. Попис књига је урађен. Микрофилмован је у целости.

Садржи грађу за период 1878–1912,  1 књигу (0,05 m).

Књиге 1878–1912:

• Матична књига венчаних 1878–1912, 1 књ.

У недостатку обавештејних средстава служи: попис књиге.