Црква Светог Николе у Великом Боњинцу, подигнута је 1866. године, на основу записа на каменој плочи која се налази са јужне старе цркве. Освећена је 1890. године.  

Део фонда је преузет 2012. године записником од Скупштине општине Бабушница (Књига пријема бр. 462).

Фонд је фрагментарно сачуван. Урађен је попис књига.

Садржи грађу за период 1878–1919,  14 књига (0,42 m).

Књиге 1878–1919:

• Матичне књиге рођених 1878–1913, 9 књ.

• Матична књига венчаних 1879–1919, 2 књ.

• Матична књига умрлих 1879–1905, 3 књ.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис књига.