Пиротско тамбурашко друштво „Бранко Радичевић“ основано је 1931. године са седиштем у Пироту. Основано је на иницијативу Владимира Тодоровића, који је био обућар по занимању. Задатак друштва био је да поучи и спреми омладину за жичане инструменте. Да би се овај задатак постигао, Друштво је организовало часове теорије и вежбања. Органи друштва су Главна скупштина, Управни и Надзорни одбор.

Није познато када је Друштво престало са радом.

Фонд је преузет 1958. године без записника и нема података о пријему архивске грађе (Књига пријема бр. 170)

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1931–1932, 1 фасциклу списа  (0,01 m).

Списи 1931–1932.

Грађа садржи: одлуку о оснивању Друштва и правила Друштва.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.