Пиротско певачко друштво „Момчило“ основано је 2. априла 1888. године, са седиштем у Пироту. Као прво аматерско певачко друштво основано је на иницијативу кројачког радника Ђоке Поповића, а први чланови дружине постају занатски и трговачки помоћници. Циљеви овог  Друштва били су: неговање српске и уопште словенске песме, старање да се код српске омладине развије и рашири вештина хармоничног певања, отварање школе за певање, скупљање и обрада ваљаних српских и словенских мелодија, приређивање друштвених наступа како у самом Пироту тако и у другим местима. Друштво се издржавало на основу чланарине чланова друштва, новчаних износа које је добијало од цркава за певање на литургијама, поклона и завештања добротвора, доборовољних прилога грађана и др. На челу друштва налазио се председник, а имало је и благајника, секретара и билиотекара. Председник је имао улогу да заступа друштво, прати и организује његов рад и сазива годишње редовне скупштине. Певачко друштво имало је и своју заставу на којој се налазила лира и назив друштва, као и гусле са ликом Св. Јована Крститеља. Као потврду квалитета, Певачко друштво „Момчило“ је у лето 1904. године добило позив да учествује на церемонији крунисања краља Петра I Карађорђевића у Београду. Након Великог рата, друштво је свој рад обновило 1919. године. Друштво је  између два светска рата веома успешно радило, подмлађено је новим члановима, одржавало је честе концерте, чему је посебно допринела и конкуренција која се огледала у посотојању још неколико певачких друштава у Пироту. Друштво је редовно наступало у хотелу „Национал“, а  престало је са радом 1941. године, након почетка Другог светског рата.

Фонд је преузет без записника и нема података о пријему архивске грађе (Књига пријема бр. 167).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1919–1941, 5 књига и 1 кутију списа (0,17 m).

Књиге 1932–1941:

• Књига живих помажућих и умрлих утемељивача Друштва, 1 књ.

• Књига живих и умрлих добротвора Друштва, 1 књ.

• Књига умрлих и редовних чланова Друштва, 1 књ.  

• Књига доборовљног прилога Друштва 1940, 1 књ.

• Књига благајне Друштва 1932–1941, 1 књ.

Списи 1919–1939.

Грађа садржи: извештај за 1939. годину, извештаје благајне; списак легата друштва, списак имовине друштва; примопредају дужности благајника са пописом имовине1939; новогодишњу честитику са фотографијом чланова друштва 1919; оглас за упис нових чланова 1922; дневник исплате, рачуне и признанице  и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.