Есперантско друштво „Ћилимград“ основано је 15. децембра 1959. године са седиштем у Пироту.

Основни циљ друштва био је да се промовише есперанто језик као међународни језик како код одраслих тако и међу школском омладином на доборвољној бази. Друштво је функционисало до краја 80-тих година када и престаје интересовање и потреба за овим вештачким језиком. Формално, друштво је престало да постоји 2009. године пошто није извршило пререгистрацију у склaду са новим законом.

Фонд је преузет 1990. године, записником од председника друштва Павловић Јована (књига пријема бр. 166).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1967–1978, 2 кутије списа (0,18 m).

Списи 1967–1978.

Грађа садржи: записнике са седница Скупштина, Председништва Савеза есперантиста Србије; годишње извештаје о протеклом раду на есперанту, извештаје о благајничком пословању; планове ширења есперанта; коресподенцију са есперантским савезима у земљи и иностранству; финансијску документацију и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.