Савез ратних војних инвалида Југославије Општински одбор Пирот основан је 1945. године као Општински одбор Удружења ратних војних инвалида Југославије са седиштем у Пироту. Одбори су основани и за срезове: Нишавски, Царибродски, Лужнички и Белопаланачки. Од 1948. године мења назив у Савез ратних војних инвалида Србије, а коначни назив Савез ратних војних инвалида Југославије добија 1956. године. Задаци Савеза били су да се бори за очување и даље развијање тековина Народноослободилачке борбе, да активно учествује у изградњи земље, негује традиције социјалистичке изградње, да се стара о решавању материјалних, здравствених и других питања својих чланова, стара се о васпитању, школовању и развоју деце палих бораца и деце умрлих ратних војних инвалида.

У свом саставу имао је Инвалидско набављачко-потрошачку задругу која је основана 1945. године. Њен задатак био је да набавља животне намирнице као и све остале ствари од произвођача, а које служе за личну и кућевну употребу и да их по најнижим ценама уступа својим члановима; да оснива и води разна привредна предузећа за што боље и јефтиније снабдевање својих чланова; да прибавља средства потребна за пословање;  да оснива резеревни фонд за помагање својих чланова и др. У том смислу Удружење је основало и Инвалидско привредно предузеће 1948. године.

Савез ратних војних инвалида Општински одбор Пирот радио је до 1961. године када је извршено спајање у Савез удружења бораца Народноослободилачког рата Југославије.

Фонд је преузет 1961. године записником од ликвидационе комисије Општинског одбора Савеза ратних војних инвалида Пирот (Књига пријема бр. 131). .

Фонд је делимчно сачуван. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945–1961, 8 књига и 4 кутије списа (0,68 m).

Књиге 1945–1951:

• Деловодни протоколи 1945–1951, 6 књ.

• Контролник пензионера припадника Југословенске армије и породица заробљених за 1944/45, 1 књ.

• Контролник за додељивање помоћи, стрељаних, погинулих и њихових породица 1945, 1 књ.

Списи 1945–1961.

Грађа садржи: записнике са седница Скупштина, Управног и Контролног одбора; извештаје о раду, расписе и упутства са Земаљским одбором ратних војних инвалида, Савезом ратних војних инвалида Србије, другим установама и државним органима; правила; картотеку о евиденцији чланова Удружења; евиденциони списак ратних и мирнодопских војних инвалида корисника инвалиднине, спискове инвалида Среза нишавског, спискови самохраних родитеља погинулих бораца и бивших ратника; финансијску документацију и друга документа.

Обавештаја средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи