Окружни ватрогасни савез Пирот основан је 1934. године као Прва добровољна ватрогасна чета са седиштем у Пироту. Основан је на основу Закона о организацији ватрогаства који је донела Народна скупштина Краљевине Југославије 12. јула 1933. године у Београду. Општина Пирот, извршавајући ову законску обавезу, поставља Јована Џунића за првог плаћеног ватрогасца у Пироту. Постављен од стране градског поглаварства 13. јануара 1934. године, добио је задатак да организује Прву добровољну ватрогасну чету, коју и формира 1. маја 1934. године.

 У Другом светском рату добровољна ватрогасна чета пружа отпор окупатору тако што обуставља свој рад.

По ослобођењу града почињу да оживљавају многе делатности, па и ватрогаство. Јован Џунић добија задужење да поново оформи ватрогасну јединицу. Ватрогасној чети се додељује неколико милиционера те је тако оформљена екипа која представља прву професионалну ватрогасну јединицу, односно Ватрогасну милицију.

Са тим долази и до честих промена у организацији. Срески савез добровљних ватрогасних друштава формиран је 1950. године, да би укидањем среза, био формиран Ватрогасни савез општине Пирот, 13. марта 1960. године.

Територијална Ватрогасна јединица од 1983. године прелази у састав СУП-а  и зове се Ватрогасна чета Секретаријата унутрашњих послова Пирот. На инсистирање Ватрогасног савеза Србије покренута је иницијатива о формирању Окружног ватрогасног савеза Пирот, који би требало да обједини ватрогасне савезе Пирота, Бабушнице, Беле Паланке и Димитровграда. Када су се услови стекли, 7. септембра 1995. године је одржана оснивачка скупштина.

Фонд је преузет без записника и нема података о пријему архивске грађе. Накнадно је уписан (Књига пријема бр. 523).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1934–1992, 7 књига и 14 кутија списа (1,66 m).

Књиге 1934–1992:

• Деловодни протоколи 1955–1992, 2 књ.

• Матичне књиге 1934–1981, 2 књ.

• Дневници пожара 1937–1960, 2 књ.

• Статична службена радна листа 1948–1962, 1 књ.

Списи 1955–1990.

Грађа садржи: записнике са седница Скупштина, Управних одбора, Пленума, штаба одреда Савеза, записнике о техничким и контролним прегледима; годишње извештаје о раду; расписе и упутства Ватрогасног Савеза Србије, других установа и државних органа; нормативна акта; годишње планове рада Савеза, планове рада стручно-техничке комисије, Пленума; материјал са одредског ватрогасног такмичења; документацију са сусрета пионира ватрогаства; спискове ватрогасаца и ватрогасних официра на територији Савеза, спискове добровољних ватрогасних друштава у оквиру Савеза; статистику; финансијску документацију и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.

Библиографија о фонду:

• Милета Манић, 65 година ватрогаства у Пироту, Пирот, 1999.