Матица исељеника Горњег Понишавља и Лужнице основана је 1977. године са седиштем у Пироту.

Основни циљеви Матице били су: пружање подршке у окупљању, удруживању и активностима исељеника у исељеничким и другим организацијама, посредовање у успостављању, одржавању и развијању свестраних веза исељеника из СР Србије и СФРЈ а посебно са територије Горњег Понишавља и Лужнице, односно  његових организација са старим завичајем, настојање да наше исељеништво доприноси развијању свестраних пријатељских односа између њихове нове и старе домовине и развијање осећања братства, заједништва, сарадње и солидарности међу исељеницима и њиховим породицама.

Подаци о престанку рада удружења нису познати.

Фонд је преузет без записника и нема података о пријему архивске грађе. Накнадно је уписан (Књига пријема бр. 521).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1977–1981, 2 кутије списа (0,15 m).

Списи 1977–1981.

Грађа садржи: записнике са седница оснивачке скупштине и редовних Скупштина; дописе и упутства са Матицом исељеника Србије; материјал са Исељеничке недеље и друга документа.

 Обавештајно средство: сумарни инвентар.