Биро за привредно-рачунско пословање основан је 1954. године са седиштем у Пироту. Овај биро се бавио услужном делатношћу. Организовао је привредно рачунско пословање, вршио ревизију привредних организација из области привредног рачунског пословања у смислу овлашћеног ревизора, вршио је текуће послове књиговодства и састављао месечне обрачуне.

Није познато када је ликвидирана.

Фонд је преузет без записника и нема података о пријему архивске грађе (Књига пријема бр. 90).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1954–1959, 1 књигу и 4 кутије списа (0,36 m).

Књиге 1958:

• Главна збирна књига 1958, 1књ. 

Списи 1954–1959.

Грађа садржи: планове предузећа; извештаје о приходу; персонална документа; финансијску документацију и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.