Комунално предузеће за продају електричне енергије и вршење млинских услуга „Светлина“ основано је 1946. године конфискацијом електричне централе, млина и магацина у својини браће Царибродски из Димитровграда. Корисник постаје Електрична централа и млин Светлина са седиштем у ДимиТровграду. Радила је самостално до 1951. године када се спаја са Државном машинскобраварском коларско столарском радионицом „Циле“ са којом оснива Државни индустријско занатски комбинат „Циле“. Већ наредне 1952. године из састава Комбината „Циле“ издвајају се погони електричне централе и млин у посебно предузеће под именом Градско предузеће млин и електрична централа „Светлина“ са седиштем у Димитровграду. Регистровано је са два погона: електрични погон за производњу електричне енергије и млински погон за вршење млинске услуге. Предмет пословања овог предузећа била је производња електричне енергије, услуга на оправкама и инсталирање електричне мреже као и услуга мељаве у млину. Предузеће је 1958. године променило назив у Комунално предузеће за продају електричне енергије и вршење млинских услуга „Светлина“. По изградњи далековода Пирот-Димитровград од 1. децембра 1957. године, ово предузеће постало је дистрибутивно, није више производило електричну енергију, већ је добијало од хидроцентрале Власина. Предузеће Електрична заједница Ниш добило је на располагање и управљање све далеководе источне Србије, као и сва предузећа за производњу и дистрибуцију електричне енергије. Од 1959. године у састав Електричне заједнице Ниш улази и Електрична централа „Светлина“.

Фонд је формиран у Архиву разграничењем из фонда Занатска комора Димитровград (књига пријем бр.135).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947–1959, 2 књиге и 7 кутија списа (0,61 m).

Књиге 1948–1959:

• Деловодни протоколи 19481959, 2 књ.

Списи 1947–1959.

Грађа садржи: записнике са седница Управног одбора и радног колектива; месечне извештаје; расписе и упутства са другим установама и државним органима; билансе, завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.