Земљорадничка задруга „Сточар“ основана је 1991. године са седиштем у  Димитровграду. Основана је на основу Закона о задругама и Закона о земљорадничким задругама и то спајањем Земољорадничке задруге „Нишава“ из Димитровграда и Земљорадничке задруге „Коперант“ из Димитровграда.

Основна делатност новостворене задруге била је пољопривредна делатност и услуге у ратарству, сточарству, шумарству, преради млека, производња сточне хране, трговина на мало, рибарство, превоз робе, спољна трговина, прехрамбених и непрехрамбених производа и вршење послова малограничног промета са Народном Републиком Бугарском.

У свом саставу имала је и пољопривредно добро, млекару, радионицу за израду качкаваља, фарму оваца и пекару.

Органи управљања у задрузи били су Скупштина задруге, Управни одбор и Надзорни одбор.

Стечајни поступак је покренут 29. јануара 2007. године, а завршен је 18. октобра 2013. године.

Фонд је преузет 2013. године записником од стечајног управника (Књига пријема бр. 357.)

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период  1991–2007, 7 књига и 5 кутија списа (1,40 m).

Књиге 1991–2007:

• Деловодни протоколи 1991–2006, 4 књ.

• Матичне књиге радника 1991–2007, 3 књ.

Списи 1991–2007.

Грађа садржи: уговоре о купопродаји и размени земљишта, уговоре о стручном оспособљавању радника, уговоре о заједничкој производњи млека и телади; судску документацију; персонална досијеа радника; завршне рачуне, обрасце М4 и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.