Гњиланска радничка кројачка абаџијска терзијска прерађивачка задруга основана је 2. децембра 1946. године на Оснивачкој скупштини у присуству десет задругара са седиштем у селу Гњилан. Задруга изводи послове по струци кројачке, абаџијске и терзијске занате искључиво радном снагом својих задругара. Врши набавку потребних алата, материјала и сировина за израду, као и обуку својих чланова. Органи задруге су: Скупштина, Управни и Надзорни одбор и Пословођа.

Задруга је примљена у Главни задружни савез Србије 2. априла 1947. године под редним бројем 1698.

Ликвидациона скупштина одржана је 8. августа 1951. године, од када задруга и престаје са радом.

Фонд је преузет 1957. године записником Историјског архива Ниш (Књига пријема бр. 44).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946–1951, 3 књиге и 1 кутију списа (0,18 m).

Књиге 1947–1951:

• Деловодни протоколи 1947–1951, 2 књ.

• Књига чланских дела 1948, 1књ.

Списи 1946–1951.

Грађа садржи: записнике са седница оснивачке Скупштине, Управног одбора; месечне извештаје о раду и пословању; правила задруге; расписе и упутства других установа и државних органа; пријем у главни задружни савез Србије; приступне изјаве задругара; спискове задругара; статистику; исплатне листе, финансијску документацију и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.