A.6.2.5.206. Гњиланска радничка кројачка абаџијска терзијска прерађивачка задруга С.О.Ј. – Гњилан (1946 – 1951), 1946 – 1951.

А.6.2.5.207. Набављачко, прерађивачка и потрошачка казанџијско, лимарска плехарска и калајџијска занатска задруга – Пирот (1945 – ?), 1946 – 1951.

А.6.2.5.208. Прва реонска електрична задруга „Светлост“ – Суково (1945 – ?), 1954 – 1965.

А.6.2.5.209. Стрелачка ћурчијска прерађивачка задруга С.О.Ј. – Стрелац (1946 – ?), 1946 – 1952.

А.6.2.5.210. Земљорадничка задруга Бабушница – Бабушница (1975 – 2011), 1975 – 2009.

Земљорадничка задруга – Бела Паланка

А.6.2.5.211. Земљорадничка задруга „Видлич“ – Височки Одоровци (1949 – 2009), 1971 – 2009.

А.6.2.5.212. Земљорадничка задруга „Сточар“ – Димитровград (1991 – 2013), 1991 – 2007.

А.6.2.5.213. Земљорадничка задруга „Напредак“ – Сопот (1945 – 2010), 1979 – 1992.

А.6.2.5. Кројачка задруга Пирот – Пирот (? – 1958), 1945 – 1958.

А.6.2.5. Терзијско јорганџијска задруга Пирот – Пирот (? – 1959), 1945 – 1959.

А.6.2.5. Земљорадничка задруга „Стара планина“ Темска – Темска (? – ?), 1957 – 1990.

СЕЉАЧКЕ РАДНЕ ЗАДРУГЕ

ОСТАЛО