Друштвено предузеће „Аутотранспортно“ основано је 1946. године као Државно окружно саобраћајно предузеће за превоз робе са седиштем у Пироту. Задатак новог предузећа био је да врши превоз намирница и робе за становништво пиротског краја, а крајем исте године постаје Окружно транспортно предузеће и добија окружни значај. Под тим називом радило је до априла 1947. године када је дошло до укидања Окружних народних одбора. Ово предузеће прелази у надлежност Градског народног одбора и добија назив Градско транспортно предузеће. У периоду 1946–1948. у Пироту су паралалено радила два саобраћајна предузећа. Једно са седиштем у Београду („Ласта“), а друго са седиштем у Пироту (Окружно, односно Градско транспортно предузеће). Извршни одбор Градског народног одбора је на седници од 3. маја 1949. године донео одлуку да се транспортно предузеће „Ласта“ споји са Градским транспортним предузећем у Пироту са целокупним инвентаром и особљем. Ово предузеће је наставило да ради као такво све до фебруара 1951. године, када је Градски народни одбор на својој седници од 16. фебруара 1951. године одлучио да се Градско транспортно предузеће и Градско комунално предузеће споје у једно ново предузеће локалног значаја под именом Градско комунално предузеће – Пирот. Тако је ово предузеће радило до 26. фебруара 1953. године када је дошло до раздвајања Транспортног и Комуналног предузећа. Од тада она раде самостално. Саобраћајни део предузећа постаје Аутотранспортно предузеће Пирот.

Од 1972. године Аутотранспортно предузеће Пирот проширује своју делатност у делу туризма и отвара Туристбиро. Када су 1972. године усвојени Уставни амандмани, извршена је и трансофрмација овог предузећа и оно постаје Радна организација са посебним основним организацијама удруженог рада и то: Путнички саобраћај, Теретни саобраћај, Ремонт, Туризам и угоститељство и Заједничке службе. У наредном периоду, почиње са радом и међународна шпедиција, све до 1987. године, када су укинуте основне организације удруженог рада. Тако је ова сложена радна организација постала проста радна организација „Аутотрансортно“ Пирот, све до 12. фебруара 1990. године када је у складу са законским променама радна организација постала Друштвено предузеће „Аутотранспортно“. Опет долази до трансформације 30. јула 1991. године  и предузеће се региструје као Деоничарско друштво „Аутотранспортно“. Крајем 1992. године почели су преговори о припајању погона у Димитровграду које је до тада држао „Ниш-Експрес“ и он је од 1993. године постао саставни део Аутотранспортног из Пирота. Коначно 5. новембра. 1995. године предузеће се региструје као Друштвено предузеће „Аутотранспортно“.

Предузеће је приватизовано 2003. године, али због неиспуњавања услова из купопродајног уговора Агенција за приватизацију раскинула је уговор и покренут је стечајни поступак 25. септембра 2009. године и још је у току.

Фонд је преузет 2015. године записником од стечајног управника (Књига пријема бр. 401).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру тема и хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1951–2008, 19 књига и 17 кутија списа (11,67 m).

Књиге 1966–2005:

• Деловодни протоколи 1987–2005, 17 књ.

• Матичне књиге радника 1966–2003, 2 књ.

Списи 1951–2008.

Грађа садржи: засписнике са седница Скупштина, Радничког савета, Збора радних људи, стручног колегијума, записнике комисије за радне односе, записнике о извршеним инспекцијским прегледима; годишње анализе пословања предузећа, извештаје о стању безбедности, превоза путника и робе; нормативна акта; имовинско правна документа; уговоре о купопродаји пословних просторија, о пословно техничкој сарадњи, о коришћењу угоститељских услуга и смештају, уговоре о вршењу превоза; персонална досијеа радника; завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.