Угоститељско туристичко предузеће „Србија“ основано је 1947. године под називом Градско угоститељско предузеће са седиштем у Пироту. Предузеће мења име 1966. године у Угоститељско предузеће Пирот, а од 1975. године послује као Угоститељска радна организација „Србија“. Од 1986. године у њен састав улази Угоститељска радна организација „Црни Врх“ из Бабушнице. До 1995. године послује као Деоничарско друштво у мешовитој својини за туризам и угоститељство „Србија“, а од тада се трансформише у друштвено предузеће под именом Угоститељско-туристичко предузеће „Србија“.

Покренут је стечајни поступак 12. фебруара 2008, а завршен је 19. новембра 2014. године.

Фонд је преузет 2014. године записником од стечајног управника (Књига пријема бр. 385).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1951–2010, 7 књига и 29 кутија списа (3,44 m).

Књиге 1951–2007:

• Деловодни протоколи 1968–2004, 5 књ.

• Матична књига радника 1951–2007, 2 књ.

Списи 1957–2010.

Грађа садржи: записнике са седница Радничког савета, Управног одбора, записнике о извршеним контролним инспекцијским прегледима; извештаје комисије о стању објеката; расписе и упутства са другим установама и државним органима; нормативна акта; анализе пословања и развојних могућности; имовинско правна документа, грађевинску документацију; уговоре о преносу права коришћења и располагања на пословним зградама, уговоре о пословно техничкој сарадњи, уговоре о удруживању средстава; персонална досијеа радника; завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.