Трговинско предузеће за трговину пољопривредних производа „Бело Поље“ основано је 1950. године са седиштем у Пироту.

Бавило се трговином сточне хране, млеком и млечним производима, месом и меснатим прерађевинама,сировом кожом, огревним дрветом и угљем, индустријским и лековитим биљем и друго.

Предузеће је 1955. године решењем Народног одбора градске општине Пирот спојено са Предузећем „Понишавље-експорт“.

Фонд је преузет 1959. године записником од управе Предузећа „Понишавље-експорт“ (Књига пријема бр. 81).

Фонд је непотпун и није сређен. Урађен је попис архивске грађе фонда.

Садржи грађу за период 1950–1955, 3 књиге и 7 кутија списа (0,43 m).

Књиге 1950–1955.

• Деловодни протоколи 1950–1955, 2 књ.

• Матична књига службеника 1950–1952, 1 књ.

Списи 1950–1955:

Грађа садржи: записнике са седница конференција предузећа, Управног одбора и Радничког савета, записнике комисије о извршеном прегледу робе; тарифни правилник; расписе и упутства са другим установама и државним органима; документацију Подружнице радника и намештеника; уговоре о закупу пословник просторија, уговоре са накупцима; спискове накупаца који су радили за предузеће; персонална документа; евиденцију о испоруци робе, платне спискове, завршне рачуне и друга документа.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис архивске грађе фонда и делободни протоколи.