Трговинско предузеће за промет пољопривредних производа на велико „Кооператива“ основано је 1954. године са седиштем  у Димитовграду. Предузеће је основано од стране Среског савеза земљорадничких задруга у Димитровграду. Предмет пословања предузећа био је сакупљање и продаја пољопривредних производа, као и продаја агротехничких средстава за унапређивање пољопривреде.

Бавило се откупом и прометом житарица, стоке, сточних производа, коже, вуне, техничких масноћа, млека и млечних производа, живине, јаја, перја, поврћа, воћа, алкохола, сточне хране, лековитог и индустријског биља и др.

Од 1. јула 1955. године Предузеће се припаја Предузећу за откуп и трговину „Задругар“ из Пирота.

Фонд је преузет 1959. године без записника и нема података о пријему архивске грађе (Књига пријема бр. 87).

Фонд је непотпун и није сређен. Урађен је попис архивске грађе фонда.

Садржи грађу за период 1954–1955, 2 књиге и 3 кутије списа (0,26 m).

Књиге 1954–1955:

• Деловодни протоколи 1954–1955, 2 књ.

Списи 1954–1955.

Грађа садржи: записнике са седница Радничког савета; месечне извештаје; расписе са другим установама и државним органима; уговоре о снабдевању, уговоре о кредиту; спискове службеника; персонална документа; завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

У недостатку обавештајних средстава служе: попис архивске грађе фонда и деловодни протоколи.