А.6.2.3.3. 189. Трговинско предузеће на велико „Пољопривредник“ – Бабушница (1954 – 1956), 1954 – 1956.

А.6.2.3.3.190. Друштвено пољопривредно производно трговинско предузеће „Понишавље“ – Бела Паланка (1963 – 1972; 1990 – 2009), 1966 – 2005.

А.6.2.3.3.191. Среско предузеће за откуп и промет пољопривредним производима „Стара планина“ – Димитровград (1950 – 1954), 1950 – 1954.

А.6.2.3.3.192. Трговинско предузеће за промет пољопривредних производа на велико „Кооператива“ – Димитровград (1954 – 1955), 1954 – 1955.

А.6.2.3.3.193. Трговинско предузеће на велико и мало „7. јули“ – Димитровград (1946 – 1967), 1947 – 1967.

А.6.2.3.3.194. Акционарско друштво за унутрашњу и спољну трговину „Инекс – Ангропромет“ – Пирот (1954 – ), 1954 – 2009.

А.6.2.3.3.195. Предузеће за откуп и трговину пољопривредних производа на велико „Задругар“ – Пирот (1953 – 1956), 1953 – 1956.

А.6.2.3.3.196. Срески државни магацин „Висок“ – Пирот (1947 – 1961), 1947 – 1961.

А.6.2.3.3.197. Трговинско предузеће за трговину пољопривредних на велико „Бело Поље“ – Пирот (1950 – 1955), 1950 – 1955.

А.6.2.3.3.198. Угоститељско туристичко предузеће „Србија“ – Пирот (1947 – 2014), 1951 – 2010.