Јавно предузеће Србијашуме Београд – Шумско газдинство Пирот основано је априла 1948. године одлуком Скупштине ФНРЈ као Шумска управа Дирекције шума са седиштем у Нишу. Од 1958. године, припојено је Дрвном комбинату „Полет“ у Пироту из којег се издвојило у априлу 1961. године. Самостално послује као Погон шумарства, а 1965. године мења назив у Шумско газдинство Пирот. Послује као самостална једнинца до 1991. године када је формирано Јавно предузеће „Србијашуме“ са седиштем у Београду, које обједињава 17 газдинстава из Србије и 66 шумских управа и од тада носи име Јавно предузеће Србијашуме Београд –Шумско газдинство Пирот.

 Основну делатност, гајење и искоришћавање шума, Шумско газдинство Пирот обавља преко шумских управа „Пирот“ и „Бабушница“. Газдује површином од 37.942,71 ха. Газдинство пошуми просечно 32 ха годишње, а посече око 11.000 м³ букових трупаца, око 1000 м³ трупаца четинара, око 1000 м³ остале техничке грађе и око 17.000 м³ огревног и целулозног дрвета. У расаднику „Барје“ произовди 1,5 милона класичних вишегодишњих и контејнерских садница, углавном четинарских врста (бели бор, црни бор, смрека, јела и др.). Шумско газдинство „Пирот“ газдује ловиштем „Стара планина II“, као и водама у парку природе „Стара планина.

Део фонда је преузет 2016. године, записником од управе Шумског газдинства Пирот (Књига пријема бр. 497).

Фонд је сачуван непотпуно. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар. Део архивске грађе налази се код творца фонда.

Садржи грађу за период 1948–2009, 27 књига и 39 кутија списа (4,10 m).

Књиге 1949–2005:

• Деловодни протоколи 1949–2005, 19 књ.

• Регистри шумских кривица 1949–1992, 4 књ.

• Регистри архиве 1954–1958, 4 књ.

 Списи 1948–2009.

Грађа садржи: записнике са седница Радничког савета, Извршног одбора, радног колектива; записнике о примопредаји шума; годишње извештаје о пословању, извештаје и планове  пошумљавања, извештаје о лову, извештаје о стању губара, извештаје о шумским радовима; годишње планове рада, планове инвестиционих радова, привредне планове; пројекте шумских путева; податке о државним шумама, стање шума; статистику; персонална документа и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.