Државно млекарско предузеће „Стара Планина“ основано је 1946. године са седиштем у Пироту. Предузеће је основано да би се што рационалније искористило млеко и млечни производи од приватних одгајивача и организованих млекарско-сточарских задруга, као и да се у потпуности сузбије шпекулација и црна берза са овим производима. Предузеће је имало филијалу у Димитровграду.

Предузеће је ликвидирано 1948. године.

Фонд је преузет 1959. године записником од Среског савеза земљорадничких задруга у Пироту  (Књига пријема бр. 89).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946–1948, 4 књиге и 4 кутије списа (0,35 m).

Књиге 1946–1948:

• Деловодни протокол 1946, 1 књ.

• Главна књига 1948, 1 књ.

• Књига млечних производа 1948, 1 књ.

• Магацинска књига 1946–1947, 1 књ.

Списи 1946–1948.

Грађа садржи: записнике са седница Управног одбора; акта о оснивању; правила предузећа; расписе са другим установама и државним органима; уговоре о испоруци млека; спискове произовђача, спискове мајстора и млекарских радника; персонална документа; калкулације, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инентар и деловодни протокол.