Државно привредно предузеће за израду коцке од камена „Гранит“ основано је 1953. године са седиштем у селу Доња Невља. Предузеће се бавило израдом камених коцки за путеве и улице.

Предузеће је 1956. године одлуком Радничког савета припојено предузећу „Гребен Планина“ и престао да постоји као правно лице.

Фонд је преузет без записника и нема података о пријему архивске грађе. Накнадно је уписан (Књига пријема бр. 516).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1953–1955, 4 кутије списа (0,38 m).

Списи 1953–1955.

Грађа садржи: решење о формирању и упису у судски регистар, уговоре са другим предузећима о снабдевању, расписе са другим установама и државним органима, финансијску документацију и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.