Фабрика патент брава и аутоделова „Фабрад“ основана је 1958. године под фирмом Занатска металопрерађивачка радња „Механичар” са седиштем у Димитровграду. Предмет пословања радње је био браварска, машинобраварска и механичарска занатска радиност. Назив предузећа је измењен 1960. године у Занатско металопрерађивачко предузеће „Механичар”. Изменом је уписана и допуна пословања тако да отада врши ковачке, ливачке, алатничарске, коларно-казанџијске, машинбраварске, водоинсталатерске и металопрерађивачке делатности. Делатност је допуњена 1963. године производњом  погона за парно грејање.

Одлуком Радничког савета од 14. децембра 1965. године, пошто је завршена реконструкција и требало је прећи на фабричку производњу, извршена је измена у предмету пословања у фирми. Тако са предметом пословања од 1. јануара 1966. године врши индустријску производњу патент брава и другог грађевинског окова, као и транспортне услуге трећим лицима. По измени делатности, измењен је и назив у Фабрика патент брава „Фабрад“. Фабрика следеће године производи и ауто делове те са тим мења и име у Фабрика патент брава и аутоделова „Фабрад“.

Због непрофитабилног пословања у фабрици је 1970. године отворен стечајни поступак, који је завршен затварањем фабрике 1980. године.

Фонд је преузиман 1974. и 1980. године записницима од стечајног управника (Књига пријема бр. 145, 147).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру тема  хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1958–1980, 14 књига и 2 кутије списа (0,80 m).

Књиге 1958–1980:

• Деловодни протоколи 1959–1980, 8 књ.

• Матичне књиге радника 1958–1970, 2 књ.

• Књиге поднесака и решења из радних односа 1967–1969, 2 књ.

• Књига основних средстава 1966, 1 књ.

• Књига повреда на раду, 1966–1969, 1 књ.

Списи 1958–1969.

Грађа садржи: записнике са седница Управног одбора, Радничког савета, принудне управе, комисије за рад и персоналне комисије; годишње извештаје о пословању предузећа; нормативна акта; персоналана документа; уговоре о кредитима; завршне рачуне, платне спискове  и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.