Гумарска индустрија Димитровград основана је 1959. године, као Фабрика гумених нити са седиштем у Димитровграду. Предмет пословања фабрике је производња шприцаних гумених нити на бази гумене смеше растворене у бензину и обмотавање гумених нити. Производња шприцаних гумених нити у земљи није постојала, па су се потребе домаћег тржишта покривале из увоза, а обмотавање се делимично вршило у земљи, а делом у иностранству. Одмах након доношења решења о изградњи фабрике, постигнут је споразум са Фабриком гумених производа „Тигар“ из Пирота за изградњу Фабрике гумене обуће и гумене техничке робе. Фабрици се 1961. године одобрава промена назива фирме у Комбинат гумених производа „Димитровград“. Предмет пословања је од тада производња шприцаних нити и њихово обмотавање као и производња гумене обуће и гумене техничке робе. Асортиман производа се проширује и то: обмотана гумена нит, гумени опанак, лакована чизма, клинасто ремење, гумирана платна и потпетица. Комбинат је имао три погона: погон за производњу гумених нити, погон за производњу обмотаних гумених нити и погон гумене обуће и гумено техничке робе. Овако уклопљене и заокружене целине условиле су и промену назива фирме. Комбинат мења назив фирме и 1966. године постаје Индустрија гумених производа „Димитровград“. Након ликвидације предузећа „Фабрад“ 1970. године, куповином основних средстава и другог материјала овог предузећа формирана је радна јединица металних производа. Проширује се и предмет пословања на производњу голих и обмотаних гумених нити, производњу гумене техничке робе и других производа од гуме и производњу металног репродукционог материјала и металне робе за широку потрошњу, као и на производњу патент брава, грађевинског окова и ауто делова. Након детаљног сагледавања и израде елабората о економској оправданости стварања интегрисаног предузећа са Индустријом гумених производа „Тигар“ из Пирота, донесена је одлука о припајању фабрике у Димитровграду. Тако су 1973. године  организоване у Основну организацију удруженог рада под називом СОУР „Тигар“ радна организација за производњу обуће и техничке робе „Димитровград“. Током 1989. године Радна организација у Димитровграду напушта пословни систем „Тигар“ и наставља да послује самостално као Предузеће за израду гумених производа „ГИД“ (Гумарска индустрија Димитровград) са седиштем у Димитровграду. Почетком двехиљадитих предузеће приступа процесу трансформације и 2002. године постаје Акционарско друштво за израду гумених производа „Гид“.  

Покренут је стечајни поступак 22. априла 2004. године, а завршен је 25. марта 2009. године.

Фонд је преузиман 2007. и 2009. године записницима од стечајног управника (Књига пријема бр. 221).

Фонд је непотпун. Сређен је таматски, а у оквиру тема хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1959–2009, 30 књига и 133 кутије списа (69,54 m).

Књиге 1960–2009:

• Деловодници 1987–2009, 20 књ.

• Матичне књиге радника 1960–2002, 6 књ.

• Књига несрећа на раду 1980–1985, 1 књ.

• Књиге основних средстава 1960–1995, 3 књ.

Списи 1959–2009.

Грађа садржи: записнике са седница Управног, Извршног одбора, Радничког савета, Савета радних заједница, Збора радних људи, записнике о инспекцијским прегледима; решења о упису у судски регистар; нормативна акта; годишње планове и анализе производње; уговоре за станове, стамбене кредите; спискове радника са бенефицијама; грађевинску докуменатцију; персонална досијеа радника; документацију из стечаја; завршне рачуне, обрасце М4, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодници.