Мешовито предузеће за производњу ливених и кованих производа, металних, грађевинских и других конструкција, машина и уређаја „МИН-БАЛКАН“ деоничарско друштво основано је 1956. године под називом Комунално предузеће „Балкан“ са седиштем у Великом Боњинцу. Бавило се израдом пољопривредних алата и машина, машина за цигларско-црепарску индустрију, машина за текстилну индустрију, водених турбина, ливењем делова од машинског лива и обојених метала. Предузеће мења назив 1958. године у Занатско метално предузеће и ливница „Балкан“, а затим наредне године мења име у Метално предузеће и ливницу „Балкан“. Развојем предузећа 1973. године постаје Метална индустрија „Балкан“ са радним јединицама Машинска, Ливница и Управа и обрачунским јединицама Транспорт и Раднички ресторан.

На основу изјашњавања радника на референдуму МИН Балкан је од 1. октобра 1976. године постао један од ООУР-а „МИН“ Фабрика пумпи „Јастребац“ из Ниша. Удружење ООУР „Балкан“ Велико Боњинце издваја се 1982. године из РО „Јастребац“ Ниш и прелази у састав СОУР МИН Радна организација за приозводњу дизалица и металних конструкција „12 Фебруар“ у Нишу – ООУР за производњу машина и процесне опреме „Балкан“ Велико Боњинце.

Предузеће се 1991. године поново осамостаљује и региструје под именом Мешовито предузеће за производњу ливених и кованих производа, металних, грађевинских и других конструкција, машина и уређаја „МИН-БАЛКАН“, деоничарско друштво са седиштем у Великом Боњинцу. 

Стечајни поступак је покренут 10. маја 2010. године, а завршен је 12. августа 2013. године. 

Фонд је преузет 2012. године записником од стечајног управника (Kњига пријема бр. 347).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру тема хронолошки.  Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1960–2002, 27 кутија списа (5,04 m).

Списи 1960–2002.

Грађа садржи: записнике са седница Управног, Извршног одбора, стручног колегијума, синдиката; извештаје о пословању; решења о упису у судски регистар; нормативна акта; грађевинску документацију; спискове радника; статистику; персонална досијеа радника; завршне рачуне, картоне личног дохотка и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.