Предузеће за производњу текстилних, крзнено-кожарских, грађевинских машина и металне галантерије „Будућност“ Акционарско друштво основано је 1955. године спајањем Среске браварске радионице и Машинског предузећа „Будућност“ у једно Машинско предузеће „Будућност“ са седиштем у Белој Паланци. Бавило се производњом текстилних машина, уређаја за прање вуне, машина за прање тканина,  сушара за растресите материјале, опреме за фиксирање и искувавање вуне и апарата за бојење вуне и целулоидних влакана. Предузеће 1963. године прераста у „Будућност“ Фабрика текстилних машина. Са новим Законом о удруженом раду, долази до самоуправне трансформације и промене тако да од 1. јануара 1978. године предузеће послује као Индустрија машина и металне галантерије „Будућност“ у чијем саставу је Фабрика грађевинске столарије и металне галантерије „Фаграс“, док се делатност Фабрике текстилних машина обављала у оквиру ОУР-а, под називом Тегмаш. Скупштина предузећа је на седници од 6. јуна 1997. године донела одлуку о конституисању Друштвеног предузећа под именом Предузеће текстилних, крзнарско-кожарских, грађевинских машина и металне галантерије „Будућност“. Од 2003. године носи назив Предузеће за производњу текстилних, крзнено-кожарских, грађевинских машина и металне галантерије „Будућност“ Акционарско друштво.

Покренут је стечајни поступак 30. новембра 2009, а завршен је 24. септембра 2013. године.

Фонд је преузет 2013. године записником од стечајног управника (Књига пријема 355).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру тема хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1955–2005, 3 књиге и 18 кутија списа (1,33 m).

Књиге 19951998:

• Деловодни протоколи 1995–1998, 3 књ.

Списи 1955–2005.

Грађа садржи: записнике са седница Управног одбора, Збора радних људи, Радничког савета, записнике о инспекцијском прегледу; годишње извештаје о раду предузећа; нормативна акта; планове производње; персонална досијеа радника; завршне рачуне, картоне личних доходака, платне спискове и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.