Акционарско друштво за израду намештаја од дрвета „Украс“ Бела Паланка, основано је 1946. године као Занатско столарско произвођачка прерађивачка задруга „Врело“ са седиштем у Белој Паланци. С обзиром на то да је основано са циљем да задовољи одређене потребе становништва, производња је била заснована на ручном раду. Задруга је радила до 1959. године када је дошло до њеног прерастања у Занатско столарско тапетарско предузеће „Украс“ које се бавило производњом грађевинске столарије и кухињског намештаја. Године 1970. прераста у Дрвно индустријско предузеће „Украс“ са проширеним асортиманом у делу производње металне столарије и пружање електро-инсталаторских и превозних услуга.  У наредном периоду врше се знатна инвестициона улагања која су допринела да 1973. године предузеће прерасте у Фабрику намештаја „Украс“, да би 1977. године постала Радна организација Фабрике намештаја „Украс“. Основна делатност предузећа је производња намештаја од дрвета као што су: столице и столови, комоде, витрине, тапацирани намештај, регали, кухиње и кухињски елементи. Не постоје подаци када је променило назив у „Украс“ Друштвено предузеће за израду намештаја од дрвета.

Заједничком одлуком о припајању 1996. године  дошло је до спајања предузећа „Украс“ из Беле Паланке и Друштвеног предузећа за производњу и промет намештаја „Васил Иванов Циле“ из Димитровграда у једно предузеће под именом „Украс“ Друштвено предузеће за израду намештаја од дрвета Бела Паланка. Било је организовано кроз производњу, комерцијалу, финансије, правне и опште послове. Производњу су чинили погони у Белој Паланци и Димитровграду.

Предузеће је трансформисано 2005. године у Акционарско Друштво за израду намештаја од дрвета „Украс“ Бела Паланка када је извршена приватизација предузећа, али је због неиспуњења уговорних обавеза, уговор раскинут 2006. године. Покренут је стечајни поступак 12. јануара 2007. године, а завршен је 13. јула 2010. године.

Фонд је преузиман 2008. и 2011. године записницима од стечајног управника (Књига пријема бр. 239 и 243).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1963–2010, 19 књига и 20 кутија списа (12,53 m).

Књиге 1949–2010:

• Деловодни протоколи 1980–2007, 17 књ.

• Матичне књиге радника 1949–2010, 2 књ.

Списи 1963–2010.

Грађа садржи: засписнике са седница Скупштине, Управног одбора, радничког савета, стручног колегијума, записнике о инспекцијском прегледу; извештаје о раду предузећа, извештаје о процени вредности капитала; судске предмете; грађевинске пројекте; уговоре о сарадњи са партнерима, уговоре о закупу земљишта и пословних просторија; статистику; персонална досијеа радника; документацију из стечаја; завршне рачуне, исплате личног дохотка, обрасце М4 и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.