Друштвено предузеће за штампање тканина и израду текстилне галантерије „Текстилколор“ основано је 1955.  године као Кројачка радња „Будућност“ са седиштем у Бабушници. Од 1957.  године ради као Женска кројачка радња „Будућност“ све до 1959. године када прераста у Предузеће конфекција „Будућност“ чији је предмет пословања кројење и шивење мушких, женских и народних одела, униформи, женских хаљина, текстилне галантерије, рубља и постељине, јоргана и душека. У току 1961. године предузеће уводи нову делатност – штампање тканина методом филмског штампања и мења назив у „Текстиколор“ предузеће за штампање тканина и израду текстилне галантерије. 

Предузеће се 1973. године конституише као Радна организација у чијем су саставу ООУР Конфекција, ООУР Штампарија и ООУР Трговина са заједничком службом. Према Статуту и Самоуправном споразуму о удруживању радника у радну организацију који је усвојен крајем 1977. године укинути су ООУР-и и дошло је до нове пререгистрације предузећа. Усвојена је промена назива фирме у Радна организација за штампање тканина и израду текстилне галантерије „Текстилколор“. Основна делатност је производња рубља, осим трикотажног, производња одеће и рубља за домаћинство као и трговина текстилом и конфекцијом. Последња промена извршена је Статутом из 1989. године када се фирма конституише као Друштвено предузеће за штампање тканина и израду текстилне галантерије „Текстилколор“. У предузећу су организоване радне јединице: конфекција, штампарија, трговина и заједнички послови.

Покренут је стечајни поступак 20. априла 2007, а завршен је 27. децембра 2012. године.

Фонд је преузет 2010. године записником од заступника стечајног управника (Књига пријема бр. 325).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру тема и хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1958–2004, 7 књига и 24 кутије списа (4,38 m).

Књиге 1958–2003:

• Деловодни протоколи 1969–1991, 5 књ.

• Матичне књиге радника 1958–2003, 2 књ.

Списи 1972–2004.

Грађа садржи: записнике са седница радничког савета; нормативна акта; планове развоја и  анализе пословања предузећа; персонална досијеа радника; обрасце М4, платне спискове, картоне личног дохотка и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.