Основни савез земљорадничких задруга Бела Паланка основан је 1946. године као Срески савез земљорадничких задруга са седиштем у Белој Паланци. Основан је са циљем да помаже развитак, рад и организационо јачање земљорадничких и сељачких задруга у срезу и усклађује њихов рад са социјалистичким развитком земље.

Промена назива у Основни савез земљорадничких задруга извршен је на Скупштини Савеза одржаној 23. јануара 1955. године, када су донета и нова Правила.

Одлука о престанку рада Основног савеза земљорадничких задруга и припајању Основном савезу земољрадничких задруга у Нишу, сходно закону о припајању општина, донета је 9. јула 1955. године.

Фонд је преузет 2008. године записником од Историјског архива Ниш (Књига пријема бр. 272).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946–1955, 3 кутије списа (0,25 m).

Списи 1946–1955.

Грађа садржи: записнике са седница Скупштина, Управног одбора, Задружног савета; годишње извештаје управних одбора земљорадничих задруга; планове рада земљорадничких задруга; расписе и упутства виших органа; податке о инвестицијама и изградњи задружних објеката; завршне рачуне, финансијску документацију и другу документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.