Среска занатска комора за Срез лужнички основана је 1. јула 1951. године са седиштем у Бабушници. Занатска комора је стручна занатска организација чији је основни задатак унапређење занатства и у том циљу је у тесној сарадњи са државним органима као и ослонац држави у решавању питања занатства. Задаци коморе су да се стара о унапређењу занатства и постизању бољег квалитета занатских производа на својој територији, да води свестрану бригу о стручном, теоријском и васпитном уздизању ученика у занатству, да контролише рад занатских радњи и радионица и друго. Органи Коморе су: скупштина, управни одбор и надзорни одбор.

Укидањем Среза лужничког 1955. године укида се и Среска занатска комора за Срез лужнички 26. фебруара 1956. године отварањем Испоставе Среске занатске коморе Среза Пирот у Бабушници.

Фонд је формиран у Архиву разграничењем фондова Занатлијско удружење за Срез лужнички и Среска занатска комора за Срез лужнички (Књига пријема бр. 136).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1951–1956, 6 кутија списа (0, 47 m). 

Списи 1951–1956.

Грађа садржи: записнике са седница скупштина, записнике са испита за квалификоване раднике, занатске мајсторе и занатске помоћнике; извештаје о раду Управног одбора и Надзорног одбора; индивидуалне картоне занатлија, дозволе за рад, решења о одјави радњи, ученичке уговоре; завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.