Земљорадничка задруга Рсoвци основана је 1931. године као Друга Рсовачка земљорадничко набављачко-продавачка задруга С.О.Ј. са седиштем у селу Рсoвци. Задруга је основана са задатком да набавља средства за производњу и потрошњу и да их уступа својим задугарима, да прима од својих задругара њихове производе и прерађевине, да дела у правцу здравственог, просветног и социјалног осигурања својих чланова и њихових породица.

Задруга је радила и за време бугарске окупацију у Другом светском рату под именом Кредитна кооперация „Пьрвенець“ село Рьсовци. Након ослобођења 1949. године мења назив у Земљорадничка задруга Рсoвци.

Задруга је ликвидирана 1953. године.

Фонд је преузет 1959. године записником од бившег радника Земљорадничке задруге (Књига пријема бр. 40).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар. Фонд садржи грађу на српском и бугарском језику.

Садржи грађу за период 1931–1953, 4 књиге и 2 кутије списа (0,21 m).

Књиге 1937–1948:

• Књиге робе 1937–1948, 2 књ.

• Књига издавања робе 1939–1947, 1 књ.

• Баскија 1941, 1 књ.

Списи 1931–1953:

Грађа садржи: записнике са седница Скупштине, Управног и Надзорног одбора; правила задруге; протокол о прегледу задруге од стране Главног савеза српских земљорадничких задруга; спискове задругара, спискове роба; финансијску документацију и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.