Присјанска земљорадничко набављачка задруга почела је са радом 1. јануара 1929. године са седиштем у селу Присјан. Основало  је 76 задругара са циљем да се заштите од накупаца и препродаваца у снабдевању индустријском робом, коју су им продавали по високим ценама. Органи задруге су: Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. 

За време Другог светског рата, задруга није радила, обновљена је након окупације 19. јануара 1945. године. Ради даљег проширења предмета пословања 31. јануара 1957. године Задрузи у Присјану припојила се Земљорадничка задруга Камик, у чијем се саставу налазило и село Церев Дел.

Ради даљег јачања и укрупњавања задруге на подручју општине Пирот Земљорадничка Задруга Присјан припојила се Земљорадничкој задрузи Пирот 1965. године. 

Фонд је преузет без записника и нема података о пријему архивске грађе. Накнадно је уписан (Књига пријема бр. 515).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1929–1947, 6 књига (0,10 m).

Књиге 1929–1947:

• Књиге благајница 19291941, 2 књ.

• Књига задругара 19291947, 1 књ.

• Књиге робе 19361947, 3 књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.