Трговачка радња Јосифа Ристића, са седиштем у Пироту, не зна се кад је почела са радом.  Бавила се набавком и продајом колонијалне робе. Јосиф Ристић је увозио доста из иностранства и продавао у својој радњи робу која је имала добру прођу код нашег становништва и која се није производила код нас. Пословала и између два светска рата. Није познато када је и због чега радња престала са радом.

Фонд је преузет без записника и нема података о пријему архивске грађе. Накнадно је уписан (Књига пријема бр. 513).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1886–1931, 8 књига и 4 кутије списа (0,45 m).

Књиге 1886–1931.

• Тефтери вересије 1886–1897, 3 књ.

• Кућевни дневници 1893–1897, 3 књ.

• Дневник дућана 1914–1931, 1књ.

• Главна књига 1896–1924, 1књ.

Списи 1890–1917.

Грађа садржи: уговоре о испоруци и снабдевању, закупу, трговачаку коресподенцију 1890–1917, рачуне, товарне листове 1894–1913, решења, тужбе и пресуде, декларације, менице из разних година, процену имања Јосифа Ристића 1897, поштанске карте (српске, турске, бугарске, аустроугарске).

Обавештајно средство: сумарни инвентар