Повлашћена књижара и трговина канцеларијског материјала Петра Живковића Мармара основана је 1880. године као Трговина Петра Живковића и синова Мармара са седиштем у Пироту. У својој радњи продавали су производе за домаћинство, али и преко ње су снабдевали установе, па и војску. Посебно су снабдевали граничаре и стражу у караулама на југословенско-бугарској граници. Од 1910. године почињу да се баве и књижарском делатношћу и мењају назив у Повлашћена књижара и трговина канцеларијског материјала Петра Живковића Мармара. Није познато када је и због чега радња престала са радом.

Фонд је преузет без записника и нема података о пријему архивске грађе. Накнадно је уписан (Књига пријема бр. 514).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 18851941,  47  књига и 4 кутије списа (1,55 m).

Књиге 1885–1941:

• Главна књига трговине, 1892–1902, 1 књ.

• Дневници 1885–19141, 7 књ.

• Тефтери вересије 1887–1941, 10 књ.

• Ценовници робе 1938–1941, 2 књ.

• Књига инвентара 1932, 1 књ.

• Инвентар књижарске радње за 1911, 1 књ.

• Књига домаћих особа 1909–1910, 1 књ.

• Књиге дужника 1888–1939, 16 књ.

• Књиге рачуна 1921–1935, 8 књ.

Списи 1901–1939.

Грађа садржи: извештаје трговинских радњи о дуговању, извештаје о послатој роби, о примљеном новцу; кореспонденцију са пословним партнерима, са стражом и командантима караулама и дописне карте; уговор о снабдевању граничара житарицама; рекламни и пропагандни материјали фирми, предузећа, књижара и других; требовање намирница; признанице, товарне листе, рачуне и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.