Предузеће за истраживање и експлоатацију каменог угља „Нова Јерма“ Ракита конституише се 1926. године као Акционарско друштво „Јерма“ са седиштем у селу Ракита. Производња каменог угља у овом руднику почела је са 3.108 тона, до 1938. године рудник је произвео 313.957 тона угља, а до 1950. године 416.406 тона угља. Недостају подаци о раду угљеникопа за време рата. Између 1925. и 1926. године изграђена је индустријска пруга уског колосека 600 мм Суково – Ракита у дужини од 27 км, а преко пута утоварне станице Суково подигнута је брикетирница капацитета 240 тона/24 часа која је прорадила 1930. године, а престала са радом 1934. године.

По ослобођењу рудник се поново активирао и радио под именом Рудник каменог угља „Јерма“ као Државно привредно предузеће општедржавног значаја. Рудник 1955. године  мења име и ради као Предузеће за истраживање и експлоатацију каменог угља „Нова Јерма“ Ракита. Предузеће је вршило рударско-геолошка истраживања за експлоатацију каменог угља.

Са радом престаје одлуком Скупштине општине Бабушница 1963. године.

Фонд је преузет 1969. године записником од Историјског архива Ниш (Књига пријема бр. 79)

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1932–1963, 32 књиге и 29 кутија списа (8,10 m).

Књиге 1945–1963:

• Деловодни протоколи 1945–1963, 24 књ.

• Матичне књиге радника 1945–1963, 6 књ.

• Главна књига 1947, 1 књ.

• Књига евиденције о несрећи на послу 1958–1963, 1 књ.

Списи 1932–1963.

Грађа садржи: регистрацију предузећа; извештаје о промету, о производњи, о стању рудника, о обнови рудника; решење о категоризацији предузећа; правилнике; пројектну документацију; анализу и проверу квалитета рудника; персоналну документацију, статистику; финансијску документацију и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.