Пиротско електрично и индустријско друштво основано је 1920. године као акционарско друштво са седиштем у Пироту. Основано је по одобрењу министра трговине и индустрије од 31. марта 1920. године бр. 477 и решењу претходног Збора акционара од 23. маја 1920. године. Циљ друштва је унапређење домаће производње и индустрије и осветљење града Пирота. Сви оснивачи су из Пирота. Друштво је имало задатак да својим постројењима производи воденом или парном снагом електричну енергију, коју ће употребљавати у својим индустријама и другим радионицама, или ће је под нарочитим погодбама стављати на располагање сваком који би се том енергијом ма у ком циљу хтео користити. Друштво је за ове потребе у Пироту 1922. године изградило једну мању термоелектрану на десној обали реке Нишаве поред Великог моста која је престала са радом 1957. године.

Имовина Пиротског електричног и индустријског друштва је 1945. године конфискована и дата је на управу Одељењу индустрије и рударства Окружног народног одбора Пирот. 

Фонд је преузет 1957. године записником од Историјског архива Ниш (Kњига пријема бр. 6).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар. Фонд садржи грађу на српском и бугарском језику. Микрофилмовани су списи за период 1920–1927.

Садржи грађу за период 1920–1945, 111 књига и 102 кутије списа (15,61 m).

Књиге 1920–1945:

• Контролник дивиденде 1925–1932, 1 књ.

• Књига удеоничара 1925–1932, 1 књ.

• Књиге биланса 1920–1941, 2 књ.

• Књиге акционара, 3 књ.

• Дневници 1920–1941, 7 књ.

• Главне књиге 1920–1941, 7 књ.

• Шконтро 1922–1945, 8 књ.

• Књиге благајне 1922–1942, 30 књ.

• Књиге робе 1920–1945, 9 књ.

• Пaртијалници струје 1920–1945, 26 књ.

• Књиге кауције за струју 1922–1933, 2 књ.

• Експедицона књига 1946, 1 књ.

• Књиге о утрошеној енергији 1928–1929, 3 књ.

• Књиге сопственика струјомера, 1 књ.

• Књиге за материјал 1926–1945, 3 књ.

• Књиге разних особа 1922–1945, 7 књ.

Списи 1920–1945.

Грађа садржи: записнике Надзорног и Управног одбора; акта о оснивању; копије разних писама; партијалнике струје, дописе и преписке, жалбе и тужбе странака у вези са испоруком и наплатом електирчне енергије, налоге за књижење, рачуне, налоге благајне и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар.