Удружење занатлија у Пироту основана је 1912. године као Занатлијски еснаф за варош Пирот и Округ пиротски са седиштем у Пироту. Уједињењем свих еснафа окупљају се све занатлије једног заната, понекад и припадници неколико сродних заната. Чланови еснафа су сви мајстори, калфе и шегрти дотичне струке. Еснаф је штитио интересе својих чланова и регулисао производњу, продају робе и организовање тржишта. Међу најстарије спадају ткачки, абаџијски, лончарски, терзијско-кројачки, бакалски. Касније се развијају качарски, пекарски, поткивачки, обућарско-сарачки, берберски, столарски, бојаџијски, казанџијски, пушкарско-лимарско-браварски, коларски, механо-кафански итд. За време Првог светског рата Еснаф није функционисао. Занатлијски еснаф је обновио свој рад почетком 1919. године. На основу Закона о радњама, од 5. новембра 1931. године, одржана је ванредна скупштина 1932. године, када је донета одлука да се досадашњи Занатски еснаф претвори у принудно (обавезно) Удружење занатлија за Срез нишавски и Округ пиротски. За време бугарске окупације од 1941. до 1944. године носи назив Опште занатлијско удружење у граду Пироту (Общото занаятчийско сдружение вь гр. Пироть). Након ослобођења наставља свој рад као Удружење занатлија у Пироту.

Удружење занатлија у Пироту престаје са радом 1950. године, а сва права и обавезе преузела је Градско Среска занатлиска комора са седиштем у Пироту.

Фонд је преузиман 1957. године записницима од Историјског архива Ниш и 2008. године од Скупштине општине Пирот (Књига пријема бр. 11 и 294).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар. Фонд садржи грађу на српском и бугарском језику. Микрофилмовани су списи за период 1912–1939.

Садржи грађу за период 1912–1950, 56 књига и 70 кутија списа (8,69 m).

Књиге 1912–1950:

• Деловодни протоколи 1912–1950, 22 књ.

• Регистри занатских радњи 1931–1950, 4 књ.

• Регистри млинова 1932–1941, 2 књ.

• Регистри бесправних занатлија 1928–1941, 2 књ.

• Књиге наплате чланарине 1934–1950, 4 књ.

• Регистри занатских помоћника 1931–1940, 2 књ.

• Чланска књига 1912–1933, 1 књ.

• Књиге ученика 1912–1941, 2 књ.

• Књига помоћника 1914-1932, 1 књ.

• Књиге благајне 1912–1950, 8 књ.

• Дневници касе 1924–1935, 2 књ.

• Партијалници 1924–1936, 6 књ.

Списи 1912–1950.

Грађа садржи: записнике са седница Скупштине, Управног и Надзорног одбора, записнике о полагању мајсторских испита, помоћничке испите, калфене испите; спискове занатлија; ученичке уговоре; полагање мајсторских испита, мајсторска писма; персонална документа; судска акта, захтеве за отварање радњи; уписе у књигу за изучавање заната; завршне рачуне, буџете, платне признанице и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.