Пиротска централна банка основана  је 1919. године са седиштем у Пироту. Банка је основана у циљу ојачања трговине, привреде и индустрије у Пироту и округу Пиротском. Банка је вршила банкарске, комисионарске, трговинске, предузетничке, привредне и индустријске послове. Органи управљања банке били су: Управни одбор, Надзорни одбор, Збор акционара и чиновници као помоћници Управног одбора.  За време постојања није мењала име. Није познато када је ликвидирана.

Фонд је преузет 1957. године записником од Историјског архива Ниш (Књига пријема бр.5).

Фонд је делимично сачуван и није сређен. Урађен је попис архивске грађе фонда.

Садржи грађу за период 1919–1925, 6 књига и 1 кутију списа (0,24 m).

Књиге 1920–1925:

• Књига биланса 1920–1923, 1 књ.

• Главне књиге 1920–1925, 2 књ.

• Дневник 1922–1923, 1 књ.

• Књига улога на штедњу 1920–1923, 1 књ.

• Књига благајне 1921–1923, 1 књ.

Списи 1919–1923.

Грађа садржи: основна правила Пиротске централне банке 1919; извештаје о одобреним рачунима; стање филијале Пиротске централне банке; товарне листове, дописе, уплате, промет девизама и друга документа.  

У недостатку обавештајних средстава служи: попис архивске грађе фонда.