Пиротска окружна штедионица основана је 1911. године са седиштем у Пироту. Штедионица је вршила банкарске, комисионарске, трговачке, предузимачке, привредне и индустријске послове. Пословала је до Другог светског рата, осим у периоду од 1915. до 1918. године када због окупације није радила. По други пут престаје са радом 8. априла 1941. године због окупације Пирота од стране Бугарске. Коначно је ликвидирана након ослобођења 1946. године.

Фонд је преузет 1957. године записником од Историјског архива Ниш (Књига пријема бр. 3).

Фонд је делимично сачуван и није сређен. Урађен је попис архивске грађе фонда.

Садржи грађу за период 1912–1941, 49 књига и 1 кутију списа (1,90 m).

Књиге 1912–1941:

• Дневници 1921–1931, 7 књ.

• Роковници 1912–1940, 8 књ.

• Књиге акција 1912–1927, 5 књ.

• Главне књиге 1921–1930, 4 књ.

• Књиге благајне 1920–1941, 12 књ.

• Књига меница, 1 књ.

• Књиге текућих рачуна 1924–1933, 2 књ.

• Књига залога 1912–1933, 1 књ.

• Књиге предатих и примљених меница, 2 књ.

• Пописи меница 1925–1937, 3 књ.

• Књига обавеза 1926–1927, 1 књ.

• Књига биланса, 1 књ.

• Књиге акционара, 2 књ.

Списи 1912–1940.

Грађа садржи: записнике са седница Управног одбора.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис архивске грађе фонда.