Здравствени центар Пирот основан је на основу санитарног закона 1881. године као Окружна болница са седиштем у Пироту. Болница је почела да ради у јулу месецу те године и од тада непрекидно је радила, укључујући и четири рата. Тридесетих година XX века поред Окружне болнице Пирот има и Војну болницу. Непосредно после Другог светског рата почела је да ради Окружна пиротска болница са хируршким, гинеколошким, интерним и заразним одељењем. Интегрисањем неких самосталних здравствених установа: Болнице, Дома здравља, Апотеке, сеоских амбуланти, Хигијенског завода, Антитуберкулозног диспанзера и других 1965. године почео је са радом Медицински центар Пирот. Савремени болничко-поликлинички објекат у који се смештају Општа болница и  Дом здравља саграђен је 1984. године. Под називом Здравствени центар ради од 1990. године и пружа превентивну, стационарну, специјалистичко-консултативну и дијагностичко-терапеутску заштиту за Округ пиротски. Центар чине Општа болница и Дом здравља. Одељења Опште болнице су: Хирургија, Интензивна медицина, Гинекологија и Акушерство, Општа медицина, Анестезиологија и Интезивна нега, Физикална медицина и рехабилитација, Неурологија, Ортопедија и Радиологија, као и Алерголошко-имунолошка амбуланта. Дом здравља је носилац примарне здравствене заштите у општини Пирот. У оквиру Дома здравља су службе: Дечија здравствена заштита, Општа медицина, Физикална медицина и рехабилитација, Служба кућне неге, Патронажна служба, Стоматолошка служба, Хитна служба, Антитуберкулозни диспанзер, као и Медицинско-биохемијска лабораторија и Диспанзер за жене.  Здравствени центар Пирот подељен је 1. јула 2011. године, од када самостално функционишу Општа болница, чији је оснивач Република Србија, и Дом здравља, чији је оснивач Скупштина Општине Пирот. 

Фонд је преузет 2011. године записником од управе Здравственог центра (Књига пријема бр. 339).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945–1992, 106 књига и 70 кутија списа (13,60 m).

Књиге 1947–1992:

• Деловодници 1947–1981, 23 књ.

• Матичне књиге запослених 1946–1990, 8 књ.

• Регистри аката 1960–1977, 9 књ.

• Књиге поднесака и решења из радних односа 1969–1977, 5 књ.

• Књиге евиденције о порођајима 1958–1975;1978–1980, 8 књ.

• Протокол умрлих 1969–1972, 1 књ.

• Протоколи оперисаних 1955–1992, 52 књ.

Списи 1945–1982.

Грађа садржи: записнике са седница Савета, Управног и Извршног одбора, радних заједница, стручних колегијума, Збора радних људи; годишње извештаје о раду; нормативна акта; годишње планове и програме рада; кредите и купопродајне уговоре станова,  решења и уговоре о додели и коришћењу станова; уговоре о стипендијама и предмете везане за специјализацију и преквалификацију радника, персонална досијеа радника; завршни рачуни, платни спискови и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодници.