Културно-уметничко друштво „Предраг Бошковић Павле” основано је као Културно-уметничко друштво „Абрашевић“ 25. априла 1908. године, са седиштем у Пироту. Основали су га радници и занатлије из Пирота. Између два светска рата поред хора, формиране су дилетантско-драмска и музичка група, па су приређиване забаве и позоришне представе. Друштво мења име 1931. године у Културно-уметничко друштво „Бранко Радичевић“ и као такво дочекује Други светски рат. Након ослобођења, под старим именом „Абрашевић“, обнавља свој рад најпре само хор. Под именом Просветно друштво Абрашевић, од 29. септембра 1946. године делује у оквиру Месног синдикалног већа. Поново су формиране музичка и дилетантска група, фолклорна и рецитаторска секција. Половином 1951. године мења име у Културно-уметничко друштво „Предраг Бошковић Павле“ као једино градско друштво које чува и негује традицију певања, свирања, игара, говора, ношњи и обичаја. Од 1981. године добија просторије у згради Дома културе. При Друштву је радило и истурено одељење Ниже музичке школе, као и вокална група Пироћанке и Пироћанци.

Фонд је преузет 2006. године записником од управе Културно–уметничког друштва „Предраг Бошковић-Павле“ (Књига пријема бр. 205).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947–2002, 5 кутија списа (0,40 m).

Списи 1947–2002.

Грађа садржи: записнике са седница Скупштина, Председништва и радних људи; извештајe о раду друштва, извештаје о извршењу програма делатности; нормативна акта; програме рада и програме делатности; спискове чланова друштва по секцијама;  статистику; уговоре о пословној сарадњи, уговоре о одржавању концерата; финансијску документацију и друга документа.

Обавештајно средставо: сумарни инвентар.