Основна школа „Јован Аранђеловић“ основана је 1957. године. Седиште матичне осмогодишње школе је у Црвеној Реци. Обухватала је насељена места Црвену Реку, Шпај, Глоговац, Врандол, Црвени Брег, Тамњаницу, Крупац, Долац и Лесковик. Данас се настава изводи, поред матичне школе и у издвојеним одељењима у Долцу, Врандолу и Тамњаници.

Фонд је преузет 2014. године записником од школске управе (Књига пријема бр. 379).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар. Грађа ван грaничних година творца фонда припада истуреним одељењима која су припојена матичној школи.

Садржи грађу за период 1919–1990, 172 књиге и 3 кутије списа (5,95 m).

Књиге 1919–1990:

• Матичне књиге ученика 1962–1980, 5 књ.

• Укоричени делови Дневника рада 1919–1990, 167 књ.

Списи 1968–1980.

Грађа садржи: записнике са седница Савета школе, Наставничког већа и Збора радних људи; годишње извештаје о раду школе, о прегледу рада наставника, о успеху ученика; нормативна акта; годишње планове и програме рада школе; статистику; персонална досијеа; завршне рачуне и друга документа.

Обавештајна средстава: сумарни инвентар и матичне књиге ученика.