Основна школа „Свети Сава“ почела је са радом 1825. године у кући даскала Пејче у Тијабари, у Пироту. Нема поузданих података о раду школе све до  времена надирања бугарске егзархије у Пирот (1870–1875) када је школа имала назив Б`лгарско народно училиште „Св. Кирил и Методии“. Након ослобођења од Турака 1877. године почела је са радом Основна Школа у Тијабари, а од 1895. до 1914.  звала се Краљевска српска основна школа пиротска. За време Првог светског рата носила је назив Б`лгарско народно училиште, после ослобођења почела је са радом 29. јануара 1919. године, а 1924. подигнута је нова школска зграда. Према печатима школе називи су били: Тијабарска Основна школа у Пироту од 1928–1936, а до 1941. звала се Државна народна школа у Пироту–Тијабара. Школа је радила и у периоду бугарске окупације 1941–1944. године под називом Цар Борис III са наставним особљем које је доведено из Бугарске. Након Другог светског рата актом Градског народног ослободилачког одбора Пирот бр. 125 од 5. априла 1945. године наређено је школама да се сви предратни називи школа бришу. У Пироту су постојале две основне школе у Пазару и Тијабари. Под бр. 1 је пазарска, а под бр. 2 тијабарска основна школа. Зато је на печату писало основна школа број 2 или осмолетка број 2.

Општински савет за просвету и културу покренуо је 1954. године оснивање треће основне школе. Тијабарска школа подељена је у две школе које су радиле у две смене. Након поделе дотадашња осмолетка број два добила је назив Основна школа „Павле Крстић“, а новооснована школа Радоје Домановић. Две школе у истој згради радиле су само три школске године, јер се видело да формална подела није решила постојеће проблеме. Због свега тога одлучено је да се од 1957. године обе школе поново споје у једну под називом Основна школа „Павле Крстић“. Школа је носила ово име до 7. фебруара 1992. године када је промењено у Основна школа „Свети Сава“.

Фонд је преузиман у више наврата 2004, 2007, 2010. и 2015. године записницима од школске управе (Књига пријема бр. 197, 207, 322, 390).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципшу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1920–2013, 708 књига и 18 кутија списа (17,56 m).

Књиге 1920–2009:

• Деловодни протоколи 1936–1975, 23 књ.

• Уписнице 1920–2002, 90 књ.

• Укоричени делови Дневника рада 1947–2009, 592 књ.

• Матичне књиге службеника 1947–1962, 3 књ.

Списи 1940–2013.

Грађа садржи: записнике са седница Наставничког већа и Школског одбора, записнике комисија за оцену рада наставника; годишње извештаје о раду школе, извештаје о запосленом особљу, о културно просветном раду, о раду ђачке кухиње; нормативна акта; годишње планове и програме рада школе; спискове деце дорасле за школу, списак одсељених ђака у току 1944. и 1945, спискове аналфабета; статистику; персонална досијеа; завршне рачуне и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и уписнице.