Основна школа „8. септембар“ основана је као васпитно-образовна установа и почела је са радом септембра 1961. године. Школа је формирана од ученика и наставника основних школа „Вук Караџић“ и „Павле Крстић“. Прва три месеца од оснивања, школа је организовала свој рад у Основној школи „Вук Караџић“ и у згради Школе ученика у привреди. Школа је коначно отпочела са радом у згради на Сењаку децембра 1961. године. У истуреним одељењима у селима Пољска Ржана и Држина по наставном плану и програму одржавана је четвороразредна настава, а у школи у Пироту осморазредна. Коначном изградњом школске зграде 1975/76. године, сви ученици ове школе окупили су се у једну школску зграду. Школа „8. септембар“ је била једина школа у граду која је имала боравак, па су у њему боравила деца са читаве теритoрије oпштине Пирот.

Основна школа „Братство и јединство“ у Сукову до 1992.године постојала је као самостална. Почетак рада ове школе везује се за другу половину XIX века. У свом саставу имала је издвојена одељења у Петровцу, Власима, Горњој Држини, Јалботини, Војнеговцу, Срећковцу и Чиниглавцима. Рационализацијом школске мреже, од 1992. године ради као издвојено одељење Основне школе „8. септембар“ у Пироту.

Током деведесетих година XX века Основна школа „8. септембар“ је имала истурена одељења у: Држини, Пољској Ржани, Сукову, Чиниглавцима, Срећковцу, Петровцу и Војнеговцу. Најважнији стручни органи у школи су: наставничко веће, одељењско веће, стручно веће за разредну наставу.

Фонд је преузет 2007. и 2014. године записницима од школске управе (Књига пријема бр. 208, 378).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар. Грађа ван грaничних година творца фонда припада истуреним одељењима која су припојена матичној школи.

Садржи грађу за период 1925–2006, 630 књига и 22 кутије списа (20,39 m).

Књиге 1927–2006:

• Деловодни протоколи 1927–1956, 14 књ.

• Уписнице 1944–2004, 58 књ.

• Регистри матичних књига 1961–1997, 20 књ.

• Укоричени делови Дневника рада 1961–2006, 538 књ.

Списи 1925–2001.

Грађа садржи: записнике са седница Наставничког и Разредног већа, Школског и Управног одбора, записнике о инспекцијском прегледу; годишње извештаје о раду школе, извештаје о раду актива и секција школе, о раду ђачке задруге, о запосленом особљу; расписе и упутства министарства просвете и среског одбора; нормативна акта;  годишње планове и програме школе; грађевинску документацију школе; спискове деце дорасле за упис у школу, спискове наставно-васпитног особља школе; статистику; персоналну документацију; завршне рачуне, картице личних доходака и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи, уписнице.