Основна школа „Вук Караџић“ је отпочела са радом 1815. године, као најстарија и највећа школа у Пироту. Носила је име Основна школа на Пазару и налазила се у згради близу старе цркве. Од 1830. до 1835. године школа је радила у метоху манастира Хиландара који се налазио у Пазару код Каменог моста. Од 1857. до 1858. године радила је у кући Малог Ристе (данашњем музеју Понишавља). Школа је до ослобођења 1877. године имала црквено-просветни карактер. Учитељски кадар је био углавном из самог Пирота. Подизање нове школске зграде отпочело је и завршило се 1887. године, а зграда и  данас постоји под именом Стара школа „Вук Караџић“. До 1893. године Основна школа на Пазару била је смештена у четири школске зграде: Нова школа, школа до „Народне гостионице“, школа до „Општине“ и школа до Старе цркве. Школа је два пута прекидала рад за време Првог и Другог светског рата. Основна школа на Пазару, 1951. године прерасла је у осмогодишњу школу, а 1961. године добила је ново име, Основна школа „Вук Караџић“.

Централна школа у Пироту има своја издвојена одељења у селима:  Мали Суводол, Велики Суводол, Гњилан, Понор, Костур, Блато, Барје Чифлик. Основна школа „Миливоје Манић Албанта“ у Расници до 1992. године постојала је као самостална школа. У свом саставу имала је издвојена одељења у Сињој Глави, Пасјачу, Блату, Костуру и Барје Чифлику. Рационализацијом школске мреже од 1992. године ради као издвојено одељење Основне школе „Вук Караџић“ из Пирота. Школа у  Сињој Глави престала је са радом школске 2006/07, а школа у Пасјачу школске 1983/84; затим је обновљена 2001/2002,  али само на две године, тако да је школа престала са радом школске 2002/2003. године.

Фонд је преузиман 2008. и 2015. године записницима од школске управе (Књига пријема бр. 229, 402).

Фонд је делимично сачуван. Архивска грађа из матичне школе сачувана је фрагментарно. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1919–2002, 343 књиге и 13 кутија списа (8,24 m).

Књиге 1919–2002:

• Деловодни протокол 1919–1930, 1 књ.

• Матичне књиге радника 1964–1991, 2 књ.

• Уписнице 1919–2002, 140 књ.

• Укоричени делови Дневника рада 1919–1995, 200 књ.

Списи 1919–2002.

Грађа садржи: записнике са седница Наставничког већа, Школског и Управног одбора, Збора радних људи; годишње извештаје о раду школе, извештаје о стању школе, о културно-просветном раду; годишње планове и програме рада школе; спискове деце дорасле за упис у школу, спискове полазника аналфабетског течаја; документа о упису ученика; статистику; персонална досијеа; финансијску документацију и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и уписнице.