Основна школа „Светозар Марковић“ у Љуберађи почела је са радом октобра 1889. године када је отворена за само један разред. Школа је отпочела свој рад у црквеној згради. Осим школе ту су биле и попова канцеларија и крстионица. Тешко стање у школи дошло је до пуног изражаја оног тренутка када је она добила сва четири разреда. Оснивачи школе у Љуберађи су била села: Љуберађа, Бердуј, Радињци, Грнчар, Горчинци, Линово. Она су чинила школску општину која се бринула о свим  школским потребама. Школска зграда подигнута је 1927. године. 

Непосредно после ослобођења, школа носи назив Осмогодишња школа у Љуберађи. Нова зграда за централну болницу у Љуберађи, подигнута је 1947. године, али је она адаптирана у међувремену за потребе школе, будући да се после рата број ученика на овом подручју стално повећавао, па је настава од 1954. године почела да се изводи у њој. У старој школи смештен је интернат за ученике. Школа у Љуберађи са својим подручним одељењима у Горчинцу, Радињинцу, Бердују, Лесковици, Врелу, Грнчару, Долу, Брестов Долу, Штрбовцу, Богдановцу и  Линову представља данас озбиљну васпитно-образовну установу која својом основном делатношћу покрива шире подручје. Њена васпитно-образовна делатност нарочито долази до изражаја од 1952. године  када је одлучено да школа у Љуберађи постане потпуна осморазредна школа. Школа у Љуберађи од 1961. године носи име познатог српског социјалисте Светозара Марковића. У наредном периоду због малог броја ученика укидају се одељења у Брестовом Долу 1977. године, Линову 1979. године, Штрбовцу и Богдановцу 1981. године, Долу 1982. године, Лесковици 1983. године и Врелу 1993. године.  

Данас се настава изводи, поред матичне школе и у издвојеним одељењима у Горчинцу, Радоњинцу, Бердују и Грнчару.

Фонд је преузет 2014. године записником од школске управе (Књига пријема бр. 374).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1920–1999, 193 књигe и 10 кутија списа (7,86 m).

Књиге 1920–1999:

• Деловодни протоколи 1945–1999, 48 књ.

• Матичне књиге ученика 1920–1981, 9 књ.

• Укоричени делови Дневника рада 1921–1990, 135 књ.

• Матична књига службеника 1962–1994, 1 књ.

Списи 1957–1990.

Грађа садржи: записнике са седница Савета школе и Наставничког већа, записнике о инспекцијском прегледу; годишње извештаје о раду школе; нормативна акта; годишње планове и програме рада; стручна усавршавања; статистику; персонална досијеа; завршне рачуне  и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и матичне књиге.