Техничка школа у Пироту основана је 1878.годинекаоТрговинско-занатлијска школа са седиштем у Пироту. Следеће године школа је прерасла у дворазредну реалну Гимназију. Обучавање шегрта и трговачких помоћника наставило се у школама које су радиле са прекидима, зависно од тога какви су били услови. Овакво неодређено стање било је све до 1892. године када су Законом министарства привреде установљене државне занатске школе са радионицама у којима је настава била више практична него теоријска са вежбањем у радионицама под управом мајстора.У Пироту је на основу овог закона 1898.године отворена Недељно празнична занатлијска школа. Не постоје подаци да ли је школа радила за време Првог светског рата, али по његовом завршетку наставља свој рад под именом Занатско трговачка школа. Ово  је била јединa стручна школа у Пироту која је припремала кадар за потребе занатства и трговине на овом подручју. Решењем од 6. априла 1926. године министар трговине и индустрије наредио је да школа промени назив у Општа занатска школа. Овај назив школа ће задржати до 1935. године, када ће добити нови назив Стручна продужна школа. Са тим називом школа ће радити до почетка Другог светског рата 1941. године и првих година после рата. На основу Упутства које је септембра 1946. године издало Министарство индустрије Народне Републике Србије школа наставља свој рад као стручна школа за ученике у индустрији и занатству у Пироту.  Све до марта 1951. године  школа се налазила у згради Основне школе у Тијабари, а затим је пресељена у зграду  Основне школе бр. 3 у Пазару. У току наредних година школа је више пута измештана. Законом о средњем образовању из априла 1967. године школе за образовање радника добијају јединствен назив Школе за квалификоване раднике и званично добијају Статус средње школе. Марта 1970. године започета је изградња нове школске зграде која је завршена наредне године. Маја 1971. године, након смрти комунистичког руководиоца Миленитија Поповића, а на иницијативу колектива школе, Скупштине општине Пирот донела је одлуку о новом називу школе: Школа за квалификоване раднике „Милентије Поповић“. Усклађујући организацију рада школе са законом о удруженом раду школа је на основу решења Окружног привредног суда у Нишу од 24. марта 1980. године променила име у Центар за усмерено образовање „Милентије Поповић“. На основу новог Закона о средњем образовању и васпитању донетог јануара 1990. године, а затим и нове законске регулативе из марта 1991. године, Центар мења име и постаје Техничка школа „Милентије Поповић“. Школа ради и данас под називом  Техничка школа у Пироту који носи од 1997. године.

Фонд је преузет 2014. године записником од школске управе (Књига пријема бр. 371).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1923–2006, 334 књиге и 193 кутије списа (21,68 m).

Књиге 1923–2006:

• Деловодни протоколи 1945–2002, 20 књ.

• Уписнице 1923–2000, 61 књ.

• Књиге завршних испита 1959–1980, 4 књ.

• Укоричени Дневници рада 1950–2006, 249 књ .

Списи 1945–2004.

Грађа садржи: записнике са седница Наставничког већа и Савета школе, записнике о полагању поправних, ванредних и завршних испита, записнике о инспекцијском прегледу школе; годишње извештаје о раду школа, извештаје о стању школе и просторија у школи; нормативна акта; годишње планове и програме рада; грађевинску документацију; спискове ученика по одељењима и струкама, списак наставног кадра; статистику; персонална документа; буџете, завршне рачуне, платне спискове  и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.

Библиографија о фонду:

• Петар Козић, еt.al, 120 година од трговачко-занатлијске до техничке школе, Пирот, 1998.