Средња школа „Никета Ремизијански“ почела је са радом 23. јула 1941. године као Државна реална гимназија са седиштем у Белој Паланци. Одлуком бана Mоравске бановине од 23. септембра 1941. године за гимназијску зграду уступљена је зграда бановинске болнице. Гимназија је почела да ради као потпуна осморазредна гимназија. Ученици од другог до осмог разреда завршили су претходне разреде у другим школама. Највећи број ђака дошао је из пиротске Гимназије. Период Другог светског рата обележава отежани и неконтинуирани рад школе.

Након ослобођења, Гимназија наставља свој рад најпре као Нижа гимназија, од 1950. године постаје Виша гимназија, а од 1961. године постаје четворогодишња школа и носи назив Гимназија у Белој Паланци. У време усмереног образовања од школске 1977/78. године носи назив Образовно-васпитна организација усмереног образовања „11. октобар“ у Белој Паланци. Новом мрежом школа 1990. године, Бела Паланка опет добија гимназију под називом Гимназија „11. октобар“ у Белој Паланци. Вишедеценијска миграција утицала је на нагли пад броја становника у белопаланачкој општини и на смањење ученичке популације. У намери да се очува школа и надомести мањи број ђака, школа од 2002. године уводи нови образовни профил: финални прерађивач дрвета, а од школске 2004/05. године добија и образовни профил трговац и обућар, чиме се мења статус школе и  постаје мешовита. Због статусне промене морало је да дође и до промене назива, те од 2006. године носи назив Средња школа „Никета Ремезијански“. Школа образује ученике на четворогодишњим смеровима кроз два подручја рада: одељење гимназије (општи тип) и два стручна одељења која мењају образовне профиле, у зависности од потребе и интересовања ученика. 

Фонд је преузет 2014. године записником од школске управе (Књига пријема бр. 381).

Фонд је дeлимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1941–1996, 352 књиге (5,20 m).

Књиге 1941–1996:

• Деловодни протоколи 1964–1990, 4 књ.

• Главни протоколи о завршним испитима 1941–1968, 2 књ.

• Матичне књиге ученика 1941–1991, 60 књ.

• Укоричени делови Дневника рада 1945–1996, 286 књ.

Обавештајна средстава: сумарни инвентар, деловодни протоколи и матичне књиге ученика.