Економска школа  „Тихомир Николић Вук“  формирана је 1958. године под називом Економска школа у Белој Паланци задружно-пољопривредног смера. Од 1962. године носи назив Економска школа „Тихомир Николић-Вук“ у Белој Паланци. Школа је оспособљавала ученике за обављање књиговодствених, комерцијалних и административних послова. Решењем о постепеном укидању, Економска школа престаће са радом 31. августа 1971. године.

Фонд је преузет 2008. године записником од Историјског архива Ниш (Књига пријема бр. 253).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1958–1971, 121 књигу и 10 кутија списа (3,26 m).

Књиге 1958–1971:

• Деловодни протоколи 1958–1971, 17 књ.

• Матичне књиге ученика 1958–1971, 7 књ.

• Главни протокол о завршном испиту 1961–1971, 1 књ.

• Архивска књига 1965–1966, 1 књ.

• Дневници рада 1958–1971, 94 књ.

• Матична књига службеника 1958–1969, 1 књ.

Списи 1958–1971.

Грађа садржи: записнике са седница Школског одбора; годишње извештаје о раду школе, извештаје о проблемима у школи, извештаје о звршним испитима; решења о упису у судски регистар; нормативна акта; наставне планове и програме рада; уговоре о стипендирању ученика; статистику; персонална досијеа; завршне рачуне и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, матичне књиге и деловодници.