Мешовита учитељска школа основана је 1947. године са седиштем у Димитровграду. Школа је имала задатак да обезбеди наставни кадар за основне школе у Димитровграду и Босилеграду. Школу су могли уписати ученици бугарске народности не само из Царибродског и Босилeградског среза, већ и са целе територије Народне Републике Србије. У I разред могли су се уписати ученици који су завршили IV разред гимназије, а нису положили нижи течајни испит, као и ученици који су са одличним или врло добрим успехом завршили  III  разред гимназије. Школа је била смештена у малој згради и имала је четири учионице и две канцеларије. Настава се одвијала на бугарском језику, а српски језик је био заступљен са шест часова недељно. При школи је постојао и интернат у коме су били смештени ученици са стране, углавном из Босилеграда. Интернат је располагао са 40 места, али је у њему живело и више ученика.

Школа је радила до 1952. године када је број нових учитеља задовољио све потребе ових општина. Ученици који су започели школовање, наставили су у Учитељској школи у Пироту.

Фонд је преузет 1959. године записником од управе Гимназије Димитровград (Књига пријема бр.15).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар. Фонд садржи грађу на српском и бугарском језику.

Садржи грађу за период 1947–1952, 20 књига и 13 кутија списа (1,69 m).

Књиге 1947–1952:

• Деловодни протоколи 1947–1952, 7 књ.

• Матичне књиге ученика 1947–1952, 6 књ.

• Протоколне књиге интерната 1947–1950, 4књ.

• Матична књига питомаца интерната 1949–1952, 1 књ.

• Главна књига интерната 1949–1952, 1 књ.

• Инвeнтарна књига интерната 1948–1951, 1 књ.

Списи 1947–1952.

Грађа садржи: записнике са седница Наставничког већа и Школског одбора, записнике учитељских дипломских испита; годишње извештајe о раду школе, извештаје о успеху ученика, извештаје о здравственом стању ученика; расписе и упутства са министарством просвете; решења о додели стипендије; статистику; буџете, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средстава: сумарни инвентар, деловодни протоколи, матичне књиге.